Disjunctive optimization: critical point theory

Jongen, Hubertus Th.; Rückmann, J.-J.; Stein, O.

Dordrecht [u.a.] / Springer (1997) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of optimization theory and applications : JOTA
Band: 93
Ausgabe: 2
Seite(n): 321-336

Identifikationsnummern

  • REPORT NUMBER: RWTH-CONV-021326