On the Scalability of the Schwarz Method

Ciaramella, Gabriele (Corresponding author); Hassan, Muhammad (Corresponding author); Stamm, Benjamin (Corresponding author)

(2019)
Preprint

Identifier