Qualitative Properties of Mathematical Model For Data Flow

Hauck, Cory D. (Corresponding author); Herty, Michael (Corresponding author); Visconti, Giuseppe (Corresponding author)

(2019)
Preprint

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehr- und Forschungsgebiet Mathematik [114620]