ϕ-Divergence in Contingency Table Analysis

Kateri, Maria (Corresponding author)

Basel : MDPI (2018)
Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel

In: Entropy : an international and interdisciplinary journal of entropy and information studies
Band: 20
Heft: 5
Seite(n)/Artikel-Nr.: 324

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehrstuhl für Statistik und Data Science [116510]

Identifikationsnummern

Downloads