Person

Dr. techn., Universitätsprofessor em.

Gerhard Jank

Download digital business card
Fachgruppe Mathematik
Lehr- und Forschungsgebiet Mathematik (Diskrete Optimierung)

Address