Relaxation approaches to the optimal control of the Euler equations

Ngnotchouye, Jean Medard T.; Herty, Michael; Steffensen, Sonja; Banda, Mapundi K.

Petrópolis : Sociedade Brasilieira de Matemática Aplicada e Computacional (2011)
Fachzeitschriftenartikel

In: Computational & applied mathematics
Band: 30
Heft: 2
Seite(n)/Artikel-Nr.: 399-425

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehr- und Forschungsgebiet Mathematik [114620]

Identifikationsnummern