Γ-robust optimization of project scheduling problems

Koster, Arie Marinus; Segschneider, Jenny (Corresponding author); Ventsch, Nicole

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2023, 2024)
Fachzeitschriftenartikel

In: Computers & operations research
Band: 161
Seite(n)/Artikel-Nr.: 106453

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehr- und Forschungsgebiet Diskrete Optimierung [113320]

Identifikationsnummern