One-parameter-families of feasible sets in semi-infinite optimization

Jongen, Hubertus Th.; Rückmann, J.-J.

Dordrecht [u.a.] / Springer (1999) [Journal Article]

Journal of global optimization
Volume: 14
Issue: 2
Page(s): 181-203

Identifier