FASTFOOD : a formal algebra over sets and tuples for the FOOD object-oriented data model

Vossen, Gottfried; Witt, Kurt-Ulrich

Giessen : Arbeitsgemeinschaft [u.a.] (1991)
Book

In: Bericht. Arbeitsgruppe Informatik, Justus-Liebig-Universität Gießen 9103
Page(s)/Article-Nr.: 28 Bl.

Institutions

  • [ama5]
  • Department of Mathematics [110000]

Identifier